Slide background
Slide background

The SHAHR-AFTAB Holding

KISH ISLAND

LIVE IN LUXURY

شهر آفتاب

در کیفیت زندگی کنید

پروژه های ما

شهرآفتاب نیر

شهرآفتاب نیر

مجموعه آب درمانی نیر(اردبیل)

پروژه منطقه گردشگردی، دهکده سلامت و آب درمانی در استان اردبیل

شهرآفتاب تبریز

شهرآفتاب تبریز

مرکز تجارت جهانی فرش دستباف تبریز

فرش دستباف ایران به عنوان بهترین صنایع دستی و هنری شناخته شده ایران است

شهرآفتاب کیش

شهرآفتاب کیش

مجتمع تجاری اداری شهرآفتاب کیش

مجتمع تجاری ، اداری ، تفریحی شهرآفتاب کیش با سطح اشغال 12 هزار متر مربع زیربنا

شهرآفتاب کیش

شهرآفتاب کیش

مجتمع مسکونی شهرآفتاب کیش

شهرآفتاب قدیمی ترین و بزرگ ترین انبوه ساز جزیره کیش با ربع قرن فعالیت

ikish
elit
Untitled-2
سؤالات خود را مطرح کنید